لیست استانهاایجاد استان جدید
کد نام کشور نام استان وضعیت
ویرایش
26 ایران آذربایجان شرقی فعال
ویرایش
25 ایران آذربایجان غربی فعال
ویرایش
1 ایران اردبیل فعال
ویرایش
29 ایران اصفهان فعال
ویرایش
28 ایران البرز فعال
ویرایش
27 ایران ایلام فعال
ویرایش
24 ایران بوشهر فعال
ویرایش
23 ایران تهران فعال
ویرایش
22 ایران چهارمحال وبختیاری فعال
ویرایش
21 ایران خراسان جنوبی فعال
ویرایش
20 ایران خراسان رضوی فعال
ویرایش
19 ایران خراسان شمالی فعال
ویرایش
18 ایران خوزستان فعال
ویرایش
17 ایران زنجان فعال
ویرایش
30 ایران سمنان فعال
ویرایش
16 ایران سیستان وبلوچستان فعال
ویرایش
14 ایران فارس فعال
ویرایش
13 ایران قزوین فعال
ویرایش
12 ایران قم فعال
ویرایش
7 ایران گلستان فعال
ویرایش
6 ایران گیلان فعال
ویرایش
5 ایران لرستان فعال
ویرایش
4 ایران مازندران فعال
ویرایش
3 ایران مرکزی فعال
ویرایش
2 ایران هرمزگان فعال
ویرایش
15 ایران همدان فعال
ویرایش
11 ایران کردستان فعال
ویرایش
10 ایران کرمان فعال
ویرایش
9 ایران کرمانشاه فعال
ویرایش
8 ایران کهگیلویه وبویراحمد فعال
ویرایش
31 ایران یزد فعال
ویرایش
33 عراق بغداد فعال
ویرایش
32 عراق کربلا فعال
ویرایش
35 امارات ابوظبی فعال
ویرایش
34 امارات دبی فعال
ویرایش
36 امارات شارجه فعال